Mehmet Akdere o hisseyi tarihi zirveye taşıdı1 Mehmet Akdere o hisseyi tarihi zirveye taşıdı
Günün önemli şirket haberleri 09/08/20222 Günün önemli şirket haberleri 09/08/2022
Yarın üç şirket nakit temettü hakkı verecek3 Yarın üç şirket nakit temettü hakkı verecek
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak4 Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
2 şirket geri alım yaptı (08.08.2022)5 2 şirket geri alım yaptı (08.08.2022)
E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

#AKSEN – Şirketin Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak 3 adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali ve 270 MW kurulu güce sahip Buhara santrallerinde kademeli olarak ticari üretime başlanması sonrasında, Ocak ayı üretimine ilişkin kesilen fatura için Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU‘dan ilk tahsilatın yapıldığı açıklandı.
#ALMAD – Sermaye artırımından elde edilen fonun 19,1 milyon TL’sinin tedarikçi borç ödemesinde, 15 milyon TL’sinin kömür yıkama, zenginleştirme ve eleme tesisi alımında, 4,7 milyon TL’sinin lastik tekerlekli yükselici alımlarında, 26,3 milyon TL’sinin damperli kamyon alımında, 3,0 milyon TL’sinin ise Malkara Maden Sahası Bölgesinde yeni parsel alımları ve kiralamalarında kullanıldığı açıklandı.
#ARCLK – 1,0 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
#ATAGY – İstanbul Avcılar’daki dükkanın 16,5 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda VUK’a göre 9,54 milyon TL kar elde edilmesinin beklendiği açıklandı.
#ARMDA – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
#AYDEM – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli derecelendirme notunun teyit edildiği, not görünümünüm ise Negatife revize edildiği açıklandı.
#BERA – Şirketin grup şirketlerinin toplam 26,1 milyon dolar tutarındaki banka mevcudunun Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüştürüldüğü açıklandı.
#BRKO – Şirketin İzi Bilişim Teknolojileri ile digital para sistemleri ve innovative finansal ürünlerde ortaklık da dahil olmak üzere iş birliği yapılması olanakları üzerine görüşmelere başlandığı açıklandı.
#BIMAS – Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın erken ödeme indirimi ile 718,6 milyon TL olarak ödendiği, şirketin ödemeye karşılık ayıracağı açıklanırken, cezanın iptaline ilişkin dava açılacağı belirtildi.

#CEOEM #ERSU #TEKTU – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
#CRDFA – Şirketin DRC Derecelendirme Hizmetleri şirketinden Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hizmeti almaya devam edeceği açıklandı.
#DAPGM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
#DERIM – Sermaye artırımından 27,1 milyon TL fon girişi sağlandığı açıklandı.
#EKGYO – İstanbul Sarıyer’deki İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 448 adet konuta ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
#ETILR -YİP’te işlem gören şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.Şirketin Adıyaman Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için Bakanlığa yapılan 27 milyon TL’lik Yatırım Teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
#INFO #HUNER – HUNER halka arzına 243.100 katılımcının katıldığı, halka arza halka arz büyüklüğünün toplamda 3 katına denk gelen talep geldiği açıklandı.
#HUNER – Şirket payları Borsa’da 21 Şubat’ta işlem görmeye başlayacak.
#ISCTR – S&P tarafından bankanın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının B’ye güncellendiği, notların görünümünün Negatif olduğu, Uzun Vadeli Ulusal Notunun trA-‘ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunun ise trA-2’ye revize edildiği açıklandı.
#KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 106 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
#MAGEN – Halka arzdan elde edilen 824,5 milyon TL fonun 159,7 milyon TL’sinin borç ödemelerde, 39,9 milyon TL’sinin ise işletme sermayesi ve ofis alımında kullanıldığı açıklandı.
#MSGYO – Şirket portföyünde yer alan 2 adet konutun 12,7 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.
#OYYAT – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
#PNLSN – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
#RAYSG – Ocak ayında prim üretimi %153,9 artışla 383,2 milyon TL’ye yükseldi.
#RYGYO – Kocaeli Çayırova’daki 63.189 m 2 ’lik deponun 2.660 m 2 ’lik kısmının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 600.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
#SERVE – Şirket tarafından Kuvva Gıda’nın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle SERVE bünyesinde birleşilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
#SKTAS – Doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden Reverse Osmosis sisteminin kurulması için Aqumatch Türkiye ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
#SOKM – Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Konsolide Satış Büyümesi %45 (+/- %5)
FAVÖK Marjı %9 (+/- %0,5)
Yatırım Harcamaları ¨1,5 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL)
#TRILC – Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine Firmasının, şirketi sputnik light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için yetkilendirilmiş partner olarak seçtiği ve yapılan sözleşme ile ilk etapta 10 000.000 doz aşının tedarik ve satışının kapsandığı açıklandı.
#TCELL – Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Gelir Büyümesi ~%30
FAVÖK 19 Milyar TL
Yatırım Harcamaları / Gelir %20 – 21
#TUKAS – Şirketin Cem Zeytin’i devralınması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

#ZOREN -480 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında yapılan başvurunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Denizli ve Aydın’da kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Enerji Santrali’nin ön lisansının süresinin 23 ay uzaltılması için yapılan başvurunun EPDK tarafından kabul edildiği açıklandı.Şirketin İsrail’de Zador Israel Ltd. unvanlı şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak ettiği açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM
#AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 32,96 – 33,58 TL fiyat aralığından 129.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,27’ye yükseldi.
#ARCLK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 54,70 – 55,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
#AYDEM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 7,87 – 8,07 TL fiyat aralığından geri alındı.
#DZGYO – Mehmet Emre Cihangir tarafından 3,23 – 3,40 TL fiyat aralığından 722.724 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,24’e yükseldi.
#GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 7,75 – 7,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
#INDES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 189.250 adet pay 8,35 – 8,53 TL fiyat aralığından geri alındı.
#INVEO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 31,10 TL fiyattan aralığından geri alındı.
#ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,91 – 6,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 6,35 – 6,37 TL fiyat aralığından geri alındı.
#SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 725.000 adet pay 15,68 – 16,04 TL fiyat aralığından geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM
#MEDTR – Şirket sermayesinin 34 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 85 milyon TL artışla 119 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
#HALKB #VAKBN – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvurular SPK tarafından onaylandı.
HALKA ARZ
#Hitit Bilgisayar’ ın 35.192.308 adet payının pay başına 11,50 – 12,50 TL fiyat aralığından halka arzına SPK tarafından onay verildi.
#Koleksiyon Mobilya’ nın 107.854.952 adet payının pay başına 1,45 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
#Investco Holding’ in 37.500.000 adet payının pay başına 24,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yabancıların ocakta aldığı bankalar belli oldu
 
BIST 100 al-sat-tut listesi
 
Türk Hava Yolları hacimde 7 milyar liraya yaklaştı
 
Borsada 40 milyar TL hacim, 5,6 milyar TL açığa satış var
 
Diriliş Tekstil kayıtlı sermaye sisteminden çıkarıldı
 
SPK’dan bir şirkete idari para cezası
 
SPK’dan 2 portföy yönetim şirketine ‘halka arz’ cezası
 
SPK’dan iki banka ve bir şirketin sermaye artırımına onay
 
TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
2020 yılı başlarında pandemide bu zamana kadar 3 yıla yakın zaman geçti.Herşey 5ile 7 kat arası yukarı gitti.Hisselerde sahip çıkılan hisseler 5 ile 10 kat civarı yukarı gitti.Kalkınma Bankası 87liralardan 15.20 seviyelerine atıldı.Neredeyse 6 kata yakın geriye atılan hisse 87lira seviyelerinden sahip çıkılsaydı ederi 525lira civarı olması gerekirdi.Bizim marketleri 13lira civarı ederi 165lira aynı şekilde carrefoursa hisseleri 38llira civarı ederi 450 civarı.Herşeyin hayatta bir ederi vardır.Şirket ve banka sahipleri hisselerinize sahip çıksaydınız hem yatırımcı hemde vatandaş memnun olacaktı.Bugün markette bir koli yumurta 50lira 4litre pril 48.90lira zincir marketlerde neredeyse 50lira olmuş.Durumlar içaçıcı değil.Borsamızda hisseler ve yatırımcıları sahip çıkılmadığı için zor durumda.Kalkınmazede bizimzede ve Carrefoursazedeler iyice çoğaldı.Sizler köşe oldunuz yatırımcı afetzede gibi oldu.Bollukta yokluk yaşayan yaşatılan yine vatandaş.
Borsanın yıldızları İHLAS gurubu,Allah esirgesin,1 TL den bedelli boldukleri İHGYO ligi 76 krs insan nefret ediyor, beyler kafanızı kaldırıp kağıtlarına bir bakın mecburmusunuz yıllarca yatirimciniza zarar ettirmeye.YTD dir
Pöipten merit pkent nasıl bir üst gruba geçtiyse bu nasıl yapıldıysa Kalkınma Bankasında da benzer yol izleyerek bir úst gruba çıkartılmalı.Bu yatırımcıları mağdur etmeyi bırakın.Merit ve pkent iyi yerlere doğru gidiyor.Bizim Marketlerinde ülker grubu bu durumunu düzeltmeli 13 14 git gel bu bòyle gitmez.165lira hissenin ederi.Carrefoursa Marketleri Fransız şirketle ortak bu durumu düzeltmek için hisse alımı yoluna gidin.Ederi 450lira.Kalkınma Bankası ederi 250lira civarı.3yıl olmuş ey yönetimdeki beyefendiler sahip çıkın hisselerinize.
Borsamız çok zor günler geçiren yoğun bakımdaki hasta gibi.İçeride çok büyük güvensizlik olduğu yabancıların sürekli hisse satımına gittiği hareketlerden belli oluyor.Hacimler zayıf.Borsamızda pöipin kaldırılması için adımlar atılmalı.Yatırımcılar uzun süredir Devletin Kalkınma Bankasında çok büyük zararda.Ne spk ne Kalkınma Bankası nede Hazine Bakanlığı bir adım atmak için aksiyon almıyor.Kazanan sadece Kalkınma Bankası yatırımcı esir kampında zararda bekletiliyor.Bu nasıl bir banka adı büyük fakat bu bankayı yönetenler yok hiç mi bir çözüm akıllarına gelmez.Bizim marketlerinin sahibi ülker grubu kazançlarınızın en azından yüzde 10u ile hisse alımına gidin.Sabancı yönetim kurulu Carrefoursada hisse alımına giderek bu hisselerinizdeki kötü durumu düzeltin.3yıla yakındır milleti perişan ettiniz.
açıklanan 12 aylık bilançoları açıklarmısınız hergün
Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
Borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (05:20)

source

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds tronscan google.com.tr
hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds tronscan google.com.tr
Hacklink Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
matadorbet matadorbet matadorbet matadorbet
file upload
Deneme Bonusu veren Siteler Deneme bonusu
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle tronlink tronlink pro matadorbet betnano bahis siteleri seks shop 1xbet dineroclub.net betforward1.org jojobet instagram takipçi hilesi
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey
hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds tronscan google.com.tr
Hacklink Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
matadorbet matadorbet matadorbet matadorbet
file upload
Deneme Bonusu veren Siteler Deneme bonusu
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle tronlink tronlink pro matadorbet betnano bahis siteleri seks shop 1xbet dineroclub.net betforward1.org jojobet instagram takipçi hilesi
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti cami halısı mersin temizlik şirketi Dedektör Ekranlı Dedektör Vds Sunucu Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com vds sunucu google.com.tr
Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Casibom Royalbet Betist Ramobet Bahis Forum Betandyou Madridbet onwin
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler