Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilatı’yla ilgili yayımladığı 2020 raporuna göre kurumda toplam kadro sayısı 276 olup bu kadroların 212’si dolu.
Raporda, Gençlik ve Spor  Bakanlığında 15, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde 63, Spor Federasyonlarında 3, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 1 kişi olmak üzere toplam 82 personel kurum dışında görevlendirildi.  
Başkanlığın, 2020 yılına ilişkin gelir tahmini ve yılı gerçekleşmesine ilişkin veriler aşağıda belirtildi.
Bahis oyunlarından elde edilen hasılatın tâbi tutulacağı esaslar 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la düzenlendi.
Kanun’un 4’üncü maddesi ile bir takvim yılı içinde iştirakçilere ödenebilecek.
CANLI BAHİSLE 4 KAT GELİR 

İkramiye toplamı, aynı dönemdeki hasılatın %59’u ile sınırlandırılmışken daha sonra bu oran 26.07.2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle %83 olarak değiştirildi. 

Yeni dağıtım oranı ile birlikte canlı bahis oynatma imkanı elde eden Teşkilat Başkanlığının hasılat miktarı, 16 aylık dönem itibari ile 4 katına ulaştı.  
İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına İlişkin İhale’nin sözleşmesi 28.02.2019 tarihinde imzalanmış olup sözleşme süresi 10 yıl olarak belirlendi.  
Rapora göre 2020 yılının bütçe ödenekleri incelendiğinde toplam gider ödeneğinin 70.750.000.000,00 TL olduğu görüldü.
2020 yılı bütçe ödenekleri analiz edildiğinde,  bütçe ödeneklerinin %63,63’nün dağıtılacak ikramiye, %13,80’inin hesaplanan KDV,  %6,63’ünün reklam ve tanıtım giderleri, %0,99’unun isim hakkı giderleri, %0,16’sının risk yönetim giderleri, %3,83’ünün şans oyunları vergisi, %7,67’nin Spor Genel Müdürlüğü payı, %2,83’ünün bayi komisyonlarından oluştuğu görüldü.
Bahse konu 8 hizmet kaleminin toplam gider içindeki payının %99,53 olduğu, geriye kalan ödeneklerin ise personel giderleri ve genel yönetim giderleri için ayrıldığı kaydedildi.
2020 yılına ait bilanço verileri incelendiğinde aktif toplamının 6.389.556.103,06 TL  olup bu rakamın %99,90‘u bankalar hesabı tarafından oluştuğu belirtildi.  
Raporda 2020 yılında dönem net kârı oluşmadığı, geçmiş yıllar kârları toplamı ise 94.873.365,66 TL olduğu, pasif toplamının %1,48’ini özkaynaklar, %97,23’ünü kısa vadeli yabancı kaynaklar, geri kalanını uzun vadeli yabancı kaynakların oluşturduğu görüldü.  
Kurum muhasebe sisteminde 01.01.2012 tarihinden itibaren Spor Toto Teşkilat  Başkanlığı Muhasebe Yönetmeliği’ne göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Tek Düzen Hesap Planını kullanmakta.
Bu nedenle mevcut sistemde muhasebe hesaplarının aylık ve kümülatif toplam hareketlerini gösteren aylık geçici mizan tabloları hazırlanmakta, 5602 sayılı Kanun’a göre ödenmesi gereken kamu payı ile ilgili olarak 3 er aylık dönemler itibariyle Kamu Payı Hesaplama Tablosu hazırlanmakta ve mali yıl sonunda ise yine aylık olarak hazırlanan Geçici Mizan, Kati Mizan, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Bilanço düzenlenmekte.
SAYIŞTAY’A GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEFTER…
Raporda ifade edilen nota göre, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş, ancak 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında; denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların dayanağı yönetim kurulu kararları kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanmadı.
• Birleştirilmiş veriler defteri,
• Geçici ve kesin mizan,
• Bilanço,
• Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
• Faaliyet sonuçları tablosu.
• İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.
Raporda Spor Toto Teşkilatı’nın mali yapısının denetlenememesi şu ifadelerle anlatıldı:
“Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.
Ancak, bu hususlarla ilgili 2020 yılı denetimine ilişkin olarak denetimi yürütmek ve denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli yönetim kurulu kararları kamu idaresi yönetimi tarafından  sağlanmamıştır/sağlanamamıştır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü  oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.”
HER ŞEY TEK ADAMIN ELİNDE
Kurumda faaliyetlere ait iş akış süreçleri yazılı olarak mevcut olmadığı ve tüm işlemlerin Teşkilat Başkanı’nın oluruyla yapıldığı kaydedildi.  
Banka talimatlarında ödeme talimatını düzenleyen personelin parafının yanında, Muhasebe Şefinin ve Başkanın da imzasının bulunduğu belirtilirken Yatırım ve İşletme Giderlerine ilişkin % 33’lük sınırın aşılıp aşılmadığı her hafta kontrol edildiği kaydedildi.  
Kurumun birimlerinde yapılan işlerin iş tanımları, bu işlerin süreçleri veya iş akış şemalarının bulunmadığı ve kurumsal risk yönetim çalışmalarının da mevcut olmadığı vurgulandı.
Kurumda organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların unvana göre belirlendiği ve Başkan’ın kurum içinde istediği kişiye yetki devrini yazılı olarak yapabildiği kaydedildi.  
DENETİM GÖRÜŞÜ 

Raporun Denetim Görüşü bölümünde şu ifadelere yer verildi:
“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında; denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların dayanağı yönetim kurulu kararları kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanmadığı/sağlanamadığı için görüş bildirilememektedir.”  
UYUMLU DEĞİL
Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tüm mali işlemlerinin, kayıtlarının yapılmasına ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Muhasebe Yönetmeliği’nin Kurumun mevcut hukuki ve idari yapısı ile uyumlu olmadığının görüldüğü raporda yer alan verilerden.
Uğur Can Biçer 
Odatv.com 
 

source

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

hack forum hacklink hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino google.com.tr

hack forum hacklink hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino istanbul escort muğla escort onwin onwin onwin google.com.tr
 
hack forum hacklink hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino istanbul escort muğla escort google.com.tr